O nás

Sme softvérová spoločnosť ponúkajúca IT riešenia postavené na dlhoročných skúsenostiach odborníkov. Náš tím stojí na pevných základoch lojálnosti, priateľských vzťahoch a rešpekte. Prostredníctvom našich špecialistov detailne analyzujeme potreby zákazníka, ponúkame podporu pri výbere najvhodnejších riešení a ich implementáciou zefektívňujeme vnútorné firemné procesy. Zaoberáme sa hromadným inteligentným spracovaním papierových dát a ich ďalším automatizovaným spracovaním v elektronickej podobe. Uvedomujeme si hodnotu a silu informácií, a tak venujeme maximálnu pozornosť ich ochrane nielen z pohľadu bezpečnosti, ale taktiež z pohľadu ochrany osobných údajov.

Individuálny prístup ku klientovi a rešpektovanie jeho požiadaviek sú pre nás na prvom mieste.

Produkty

Špecializujeme sa na implemnetáciu Business Intelligence (BI) ako podporu pre efektívne získavanie dát, ich spracovávanie a analýzu. Využívame celosvetovo uznávané nástroje Talend, Knowage, Power BI vďaka ktorým vytvárame pre používateľa prívetive prostredie, ktoré je vybudované na stabilných základoch. 

viac

Sme implementačným partnerom špecializovaného riešenia pre efektívne vedenie elektronickej registratúry ActiveRegistratúra, ktoré komplexne rieši procesy definované v platných legislatívnych normách, zabezpečuje spravovanie a riadenie dokumentov počas celého ich životného cyklu, elektronickú komunikáciu vrátane archivovania. Je certifikovaná podľa požiadaviek výnosu Ministerstva vnútra č. 525/2011 Z. z. na vysokú úroveň zhody.

viac

ENTERPRISE Agendovej Platforme je portálové riešenie, ktoré je zamerané na vytváranie formulárov na elektronické podávanie žiadostí o dotácie, podpora workflow pre schvaľovacie procesy určené pre GOV segment. Podporuje viacjazyčnú verziu aj formularov. Obsah portálu zahŕňa internú kontrolu a komunikáciu, ako aj komunikáciu so žiadateľmi. Jeho cieľom je zjednodušiť vybavenie agendy žiadateľov za využitia elektronickej formy.


Poskytujeme služby komplexnej a koordinovanej ochrany informačných, komunikačných a riadiacich systémov aplikáciou bezpečnostnej politiky a zavedením systému monitorovania a neustáleho zlepšovania kybernetickej odolnosti. Definovaním najdôležitejších aplikácií, dát, procesov a kritických systémov identifikujeme kritické aktíva spoločnosti a pre kritické aktíva organizácie definujeme riziká a hrozby. Pomôžeme Vám posúdiť, vybudovať a riadiť svoju pripravenosť a odolnosť na poli kybernetickej bezpečnosti, ako aj schopnosť reagovať v prípade vzniknutých incidentov.

viac

Vytvárame technologicky vyspelé riešenia prispôsobené na mieru zákazníka s maximálnym dôrazom na spokojnosť, kvalitu a efektívnosť, vďaka ktorým sú pracovné postupy u klientov rýchlejšie a efektívnejšie. Naše riešenia sú prevažne postavené na Jave a JavaScripte.


Kontakt

Kontaktujte nás

Táto stránka je chránená testom reCAPTCHA, na ktorý sa uplatňuje Google ochrana súkromia a zmluvné podmienky. Kliknutím na tlačidlo "Odoslať" súhlasíte so spracovaním osobných údajov.